If. Veress Gyula HA4ZU

Gyűjtői honlapja2023-02-01

RTTY, Telex gép

HTG-1

Rudolf Hell (1901-1986) német mérnök, a fax atyja, az 1920-as években találta ki azt a módszert, hogy a szövegeket és képeket pontokká és vonalakká alakítsa, ezzel lehetővé téve elektronikus továbbításukat. 1929-ben alkotta meg a Hellschreiber nevű gépet, a fax egyik elődjét, amely a szövegek gyors továbbításának módját teremtette meg.

A Hell géptávírót, mint a maga korában korszerű távírógépet, a Magyar Királyi Honvédség 1939-től rendszeresítette és a háború után 1958-ig maradt rendszerben.

A 39M távírógép alapvető rendeltetése, hogy 39 mintájú, többerű nehézkábelen távíróösszeköttetést tartson fenn. Erre a törzs- és fantomáramköröket használhatja. Ha az áramkör szimmetrikus volt, légvezetéken is felhasználták.

Írássebessége 150 billentyűütés percenként. Ez 122 Baudnak felel meg. A gép 900 periódusú, váltóáramú lökésekkel, tehát hangfrekvencián működött. Kezelését egy fő végezte. Telepítési ideje 3 perc, tömege 27 kg. Alapvetően gépkocsiba építve alkalmazták. Málházott állapotban, tehergépkocsin, országúti járművön (lovaskocsín), málhásállaton, szükség esetén háton szállították.

Rádióval is összekapcsolható volt. A beszélőszerelvény helyére csatlakoztatva hangzó távíróüzemben működött. Keménytávíró-üzem esetén kisegítő jelfogóval szintén használhatták.

Hatótávolsága vezetéktől függö. Minden olyan vezetéken jól működött, amelynek 900 Hz-en a csillapítása kisebb volt, mint 5 neper. Így nehézkábelen 140, ennek fantomján 60, szuperfantomján 100 km, tábori egyes vezetéken 30, érpáron 60 km távolságig működött. Rádiókészüléken hatótávolsága a távbeszélő-üzem távolságával azonos volt.

Áramforrása 12 V egyenfeszültség, amelyet általában 2 db 6 V-os, 45 Ah kapacitású akkumulátor szolgáltatott, vagy gépkocsiba építve a központi áramforrás. Áramfelvétele 3,5 A. A feszültség beépített voltmérővel ellenőrizhető.

Két málhaegységből áll: a távírógépből és az áramforrásból.

A távírógép felépítése
A távírógép az alábbi fő részekből tevődik össze: a hordszekrény, az erősítő, a gépkeret, a billentyűzet, a motorgenerátor, az áramforrás és a csatlakozókábel.

A hordszekrény ragasztott falemezből készült, külső és belső felére különleges eljárással alumíniumréteget vittek fel. Ha a fedelet rátették, a készülék vízmentes volt. Nagysága 45x24x40 cm. Háti viseléshez hordhevederrel és hátpárnával volt ellátva. Fedelében a kezelési utasítás, a tartalék alkatrészek és az akkumulátorcsatlakozó kábel volt málházva.

Az erősítőt külön dobozban, a hordszekrény felső részében helyezték el, oldható csavarokkal, sínen kiemelhető kivitelben. Az előlapon van kivezetve a rádiócsatlakozás, a telepcsatlakozás, a "behallgatáshüvely" a fejhallgató részére, "vevő" felirattal a rádióvevő kimenete, V1 , V2, valamint a földszorítók a vezetékes vonal csatlakozására, gomb a hangerő szabályozására, a voltmérő, nyomógomb a generátor ellenőrzésére, hangszűrő bekapcsolója, az üzemi főkapcsoló, a készenlétet jelző lámpa. A doboz felső lapján van az "akkumulátor hálózati egyenirányító" átkapcsoló, a 6 A-es biztosító és a négy elektroncső.

A gépkeret alumíniumból készült, magában foglalja a szalagtartót, a festékezőrendszert, a szalagtovábbító rendszert. Egy meghajtótengelyen keresztül csatlakozik a motorgenerátorhoz.

A billentyűzet négy sorban helyezkedik el a hordszekrény jobb oldalának alsó részében. A sorok vegyesek, felső sorban a számok, az Ö, Ü betűk, a + jel, a második, harmadik és negyedik sor betűrendje megegyezik az írógép betüinek sorrendjével. Külön billentyűk a "morze-", a "beállítójel-" és a szóközbillentyűk.

A motorgenerátor a gépkeretre van felszerelve álló helyzetben. Felső részén 0-10-ig a beállítógyűrűt találjuk mutatóval, a fordulatszám beállításához. A kisés nagyfeszültségű szénkefék áttöreten keresztül cserélhetők. Normál fordulatszáma 3600 fordulat percenként. Ekkor 80 s alatt 50 beállítójel fut ki az ellenállomás felé. A beállítójel indítása az adónál a billentyűvel történik, a vevőnél az "ellenőrzésábra" alapján, szemre. (Az írásjeleknek a szalaggal párhuzamosaknak kell lenniük!)

Az adó
Egy hangfrekvenciás generátor 900 Hz-es szinuszos rezgéseket állít elő. Közvetett fűtésű pentódára épül (típusa TELEFUNKEN RV 12P 4000 vagy TUNGSRAM HP 1220). Egyébként a berendezés minden csöve ilyen típusú. A rezgőkör transzformátoron át csatlakozík. A kimenőtranszformátoron ellenőrző tekercs is van, amely a "fejhallgató"-hüvelyre vezet ki.

A billentyűzet feladata az oszcillátor modulálása. Működése egy adott szinkronsebességgel történhet, mert a meghajtószerkezet által vezérelt bütykös tárcsa csak a kódhenger egy-egy fordulata után szabadítja fel a billentyűzetet. Forgás közben az összes billentyű reteszelődik. Minden billentyűhöz egy érintkező tartozik, amely lenyomás után letapogatja az "érintkezóhengerre" kódolt impulzussorozatot. Ez hol megszakítja, hol zárja az oszcillátor kimenőjelét.

A géptávíró "hétvonalas" rendszerrel dolgozik, a képtávíró működési elvén. Minden betűnek az "érintkezőhengeren" külön gyűrűje van, és különböző hosszúságú szüneteknek és jeleknek a sorrendje váltogatja egymást. Az adó a betűket képelemekre bontja egy 7x7 elemes mátrix szerint. Ezt a bontást a betűképnek megfelelöen, a henger egy-egy szeletére vitték fel.

A vevő
Négy fő egységre oszlik: bemenőegység, előerősítő, egyenirányító, vevőmágnes az írószerkezettel.

A bemenő transzformátorra csatlakozik az ellenállomás vonala kétvezetékes rendszerben. A szekunder oldal egyik tekercse egy feszültségelosztóra, onnan az előerősítő cső bemenőtranszformátora csatlakozik.

A másik tekercs a szinkronizáláshoz szükséges jeleket veszi le.

Az erősítőcső szintén pentóda, amelynek a vezérlőrácsára vezetjük a bejövő hangfrekvenciás feszültséget. Kimenetéhez transzformátorosan csatlakozik a két szárazegyenirányító (Sirutor).

Az egyenirányítók csak a váltóáram pozitív félperiódusát engedik át, ezzel vezérlik a végerősítő fokozatot.

A végerősítö pentóda vezérlőrácsára adott vezérlőjel hol nyitja, hol zárja a csövet. Az anódkörbe bekötött vevőmágnes így meghúz, vagy nem. A gerjesztésnek megfelelően az íróhenger a betűket kialakítja.

A betűk kialakítása a vételi oldalon az írószerkezet segítségével történik. A vevőmágnes vezérli az íróhorgonyt, amely az íróélt felemeli, és a papírszalagot az íróhengerhez nyomja. Az íróél csíkot rajzol a papírra annyi ideig, ameddig a henger odanyomja. Egy fordulat adja a teljes betűnagyságot. Mível az íróhengernek két menetmagassága van, egy időben két vonal jelenik meg egymás fölött a papírszalagon.

A szalag továbbítását görgők végzik 28 m/h sebességgel. Az íróhengert a festékezöhenger festékezi. Mivel a papírszalag állandó sebességgel halad, ezért a betűk kissé jobbra dőlnek.

A két távírógépnek színkronban kellett működnie. A távíró-összeköttetés kezdetén, ezért végre kellett hajtani a szinkronizálást. A motor fordulatszámának pontos beállításával meghatároztuk az előállított feszültség 165 V értékben tartását, aminek a 3600 fordulat felel meg. A megengedett eltérés 1,5%. A pontos írás érdekében a motorról meghajtott rendszereket is adótt értéken kellett tartani, így az érintkezőhengert, szalagtovábbító rendszert, íróhengert stb.

A meghajtómotor-generátor 12 V egyenfeszültségről működött. Kettős szerepet töltött be. Mozgatta a távírógép egyes alkatrészeit, másrészt előállította az elektroncsövek anódáramát. Fordulatszámának beállítását a beépített centrifugálszabályozó és egy elektroncső végezte. A fordulatszám akkor volt helyes, ha a beállítógyűrű 5-ös értékénél 80 s alatt 50 szünetjel futott ki.

A géptávíró üzembe helyezése az alábbi fogásokból állt: kidobozolás, írókészlet előrehúzása, akkumulátor bekötése, vonal bekötése. "Készenlét"-állás egy percig, majd "üzem"-állás. Feszültségek ellenőrzése a műszeren. Behelyezzük a papírtekercset, beállítjuk a fordulatszámot: először a saját fordulátot az előbb leírtak szerínt, majd a vett jelre történő fordulatot a beérkező, jól olvasható írásnak megfelelően. Az erősítést az előlapon beállítjuk úgy, hogy az írás jól olvasható legyen. Reflexiós jelenségnél vagy egyéb zavaroknál kapcsoljuk be a "hangszűrőt". A vett írásnak két sorban kell megjelenni, ha ez nincs így, akkor az íróhenger fogaskerekét addig forgatjuk, míg az írásjelek két sorban nem íródnak. Ezután a forgalmazás megkezdődhet.

Az én példányomból még hiányzik a motor jellegű egység, ezért ilyet keresek bele még.

2023-01-17

Katonai telefonok

Magyar többvonalas telefonközpont

Nagyon nagy és nagyon nehéz kivitelű telefonközpont. Magyar gyártmány, kb 60-as évekbeli.

120cm széles, 100cm mély és 150cm magas.
Súlya kb 250kg.

2db van a gyűjteményemben belőle, szép példányai a gyűjteményemnek.

2023-01-05

RTTY, Telex gép

CT-35

Már az 1935-ös évektől is gyártották ezt a típust. Orosz gyártmány, ez a példány egy későbbi gyártás eredménye.

Nincs speciális ábécé az ST-35 készüléken való munkavégzéshez, mert a billentyűzet minden gombján, amint az az képen látható. 10, levelet vagy jelet írnak. Amikor megnyom egy gombot, az aktuális impulzusok kombinációja automatikusan elküldésre kerül a kommunikációs vonalra (mint amikor a Bodo készülék billentyűzetén dolgozik). A vevőkészülékben ezek az áramimpulzusok automatikusan átalakulnak egy betűvé, egy számra vagy a távirat más jelére.

2023-01-05

RTTY, Telex gép

LORENZ LO 133

Eredeti asztalában van, s az eredeti dokumentációm is rendelkezésre áll hozzá.

A modern, műanyag burkolatú, hívóművel és beépített lyukszalag egységgel ellátott aritmikus távgépíró-készülék Magyarországon a 60-as években jelent meg, és a 90-es évek elejéig használták, a TGX, Gentex és a Telex végberendezéseként. Az irodai írógépektől csak kis mértékben különböző billentyűzettel ellátott készülékek könnyen kezelhetőek voltak, sebességük elérhette a 400 karakter percenként.

2023-01-05

Katonai telefonok

TCS készülékek

Többféle típusom is van a gyűjteményemben belőlük.

Elkis, RFT és Siemens gyártmányú is megtalálható a gyűjteményemben.

A szürke magyar típusokhoz egy kis információ:

Ha a telex központ és az előfizető közötti távolság nagyobb volt mint 10-12 km, akkor nem „központhívót”, hanem „összevont távolsági végberendezést” – röviden távcsatlakozót- (TCS) alkalmaztak. A VT 2/2 típusú távcsatlakozó a központhívóhoz hasonló, de annál valamivel nagyobb berendezés. Előlapján többlet kezelőszervként egy ötödik nyomógomb is megjelenik, amely a számtárcsa alatt található.

A kezelőlapi nyomógombok segítségével kapcsolat létesíthető és bontható telex-gépek között. Segítségével helyi üzemben is használható a telex gép. A számtárcsával közvetlenül hívható egy másik gép, a telexközponton keresztül. Befutó híváskor a központhívó automatikusan bekapcsolja gépünket és fogadja a közleményt, illetve annak végén kikapcsolja a gépet.2023-01-05

RTTY, Telex gép

RTTY/Telex pult

RTTY/Telex gépekhez szokták használni.

2023-01-05

Katonai telefonok

Magyar telefonközpont

Magyar gyártmányú telefonközpont.
Típusát sajnos nem tudom. Csatlakozójából adódóan az 50-es években gyárthatták.

2023-01-02

Antennák

KINA-2

Orosz gyártmányú, a skáláján olvasható frekvencia tartományú iránymérő vevőkészülék antennája.

2022-12-31

Rádióamatõr/CB

YAESU FT-980

FT-980

Az 1980-as években készült, nagyméretű, nehéz RH adó-vevő készülék.

150 kHz-30 MHz, LSB, USB, CW, AM, FM, AFSK. 100 W.

220V AC.

2022-12-31

Katonai adó-vevők

AVIONIC-DITTEL ATR-720 GS-1

A 80-as években, több verzióban is készült repülőgép adó-vevő készülék.

Eredeti frekvencia tartománya 118-135.975 MHz, 25 kHz lépésköz, 12-28 V DC feszültségről üzemeltethető.

50 ohm, 4 W kimenő teljesítmény.

A frekvencia beállítás 110-139.975 MHz között állítható.


Swl.: HA4023 | Call.: HA4ZU